Göteborgs stad, Nystart 2

Bakgrund

Tillsammans med Göteborgs Stad Trafikkontoret har Unibase under drygt 15 års tid jobbat med systemutveckling inom olika områden, bland annat med system för hantering av vägarbeten. Första generationen av systemet Nystart utvecklades 2004 av Unibase och har sedan dess vidareutvecklats i Nystart 2, andra generationen. Trafikkontorets arbetssätt gällande tillståndshanteringen för vägarbeten (starttillstånd) hade förändrats avsevärt sedan 2004 varför det gamla systemet var i behov av omfattande förändringar. Bl. a. arbetar de numer med flera situationer inom ett och samma starttillstånd och de behöver kunna hantera sina vägarbeten på en karta. Starttillstånden behöver även tillgängliggöras för andra applikationer och till bilarnas GPS:er.

Lösning

Trafikkontoret gjorde ett pilotprojekt tillsammans med Unibase som hade rollen som huvudansvarig för utveckling av systemet.
I och med att Unibase utvecklat första generationen av Nystart hade man lätt att välja ut och behålla de funktioner som fungerat väl i det gamla systemet och sedan bygga ut och anpassa mycket av logiken för att passa de nya verksamhetskraven. Avseende design och utformning hade Unibase hjälp av Sturm & Drang.
Det nya systemet använder en helt ny kartmotor som Unibase utvecklat. Kartmotorn bygger på Leaflet och OpenStreetMap.
All kod på serversidan är skriven i C# med ASP.NET MVC och databasen är Microsoft SQL Server 2014. Pilotprojektet föll väl ut och beslut togs om att bygga vidare på det till en färdig applikation samt att skapa gränssnitt för att leverera utdata till berörda intressenter.
Trafikkontoret har under projektets gång haft en egen projektledare för att hålla samman  projektet medans Unibase ansvarat för den tekniska projektledningen. 4 systemutvecklare från Unibase deltog i själva utvecklingsarbetet.
Den totala projekttiden var ca 2 år.

 

Resultat

Nystart 2 är idag ett av Trafikkontorets mest använda system. Alla entreprenörer och byggherrar som får gräva i gatan har fått egna inloggningar till applikationen och de skickar in ansökningar om starttillstånd tillsammans med utritade geometrier och TA-planer.
Trafikkontorets handläggare granskar ansökningarna och efter godkännande får arbetet startas. Byggherren eller entreprenören skickar ett SMS till systemet och talar om när avspärrningarna sätts upp respektive tas bort och systemet meddelar vidare till Trafikverket via en Biztalk-integration. Bilarnas GPS:er får information av vägarbeten från Trafikverket och plottar ut dem.
Efter avslutat arbete skickar byggherren eller entreprenören in en återrapport, därefter görs schaktkontroll och till sist attesteras ärendet. Nystart 2 skickar därefter faktureringsinformationen vidare till Agresso som sköter själva faktureringen.