Västtrafik – Smarta pendelparkeringar

Bakgrund

Västtrafik initierade ett projekt för att räkna antalet lediga parkeringsplatser på alla större pendelparkeringar i Västra Götaland. Siffran skulle presenteras på stora digitala skyltar längs vägarna samt i ett publikt API.
Unibase hade tidigare utfört ett liknande pilotprojekt för Trafikkontorets räkning där antalet lediga parkeringar på pendelparkeringen vid Torslandakrysset presenterades på en vägsidesskylt. I det pilotprojektet gjorde Unibase allt från installationen av Moxa-enheterna (räknarna) på parkeringen till presentationen på själva skylten. I och med Unibase mångåriga erfarenhet från liknade projekt tillsammans med Trafikkontoret kunde man nyttja både kompetens och erfarenhet i Västtrafiks nya projekt.

Lösning

Västtrafik fräste ner slingor i marken vid alla in- och utfarter på de pendelparkeringarna som skulle ingå i projektet. Unibase tog fram ett lösningsförslag som byggde på att Moxa-räknare installerades på alla pendelparkeringarna ihop med 3g-modem och en switch samt en eller flera webbkameror. Lösningsförslaget accepterades och pendelparkeringarna utrustades enligt det.
Unibase designade därefter en databas i Microsoft SQL Server där alla pendelparkeringarna ihop med deras status och kamerabilder skulle lagras.
För att hålla grundregistret med pendelparkeringar a-jour utvecklades en Windows-tjänst som kontinuerligt uppdaterar registret från Västtrafiks verksamhetssystem. Ytterligare en Windows-tjänst utvecklades för att samla in kamerabilder från webbkamerorna och till sist utvecklades en tjänst för att hämta räknevärden från Moxorna. Tjänsten som hämtar räknevärden summerar helt enkelt senast kända värde plus antal in-passager minus anta ut-passager, därefter nollställs Moxorna. Protokollet för att kommunicera med Moxorna är Modbus. Tjänsten ansvarar även för autokalibrering vid orimliga värden från räknarna.
För att administrera hela systemet byggdes en MVC-site. Med hjälp av den kan administratörerna på Västtrafik bl.a. se kamerabilderna, konfigurera nya parkeringar, kalibrera räknevärden, mm. Till sist byggdes även ett REST-API för att Trafikverket skulle kunna komma åt värdena på lediga platser och skriva ut på sina vägsidesskyltar.

Resultat

Systemet används och uppskattas av både Västtrafik och bilisterna som pendlar. Västtrafik har även gjort REST-API:t som tillhandahåller antalet lediga platser per pendelparkering tillgängligt för allmänheten vilket i sin tur lett till flera appar och webbsidor som presenterar den informationen. Konceptet med räknarna ihop med autokalibreringen fungerar mycket bra och verifieras kontinuerligt av Västtrafiks administratörer med hjälp av kamerabilderna.