Virtualisering med VMware

Bakgrund

Unibase har sedan flera år ett driftavtal med Trafikkontoret Göteborgs Stad. Trafikkontoret ansvarar för många olika tekniska system, bl. a kollektivtrafikens prognossystem för restidsinformation, trafiklednings centraler, parkeringsövervakning, trafiksignaler och gatubelysning m.m. Dessa system har genom tiderna genererat många olika former av central serverhårdvara. Varje system krävde en dedikerad hårdvara vilket medförde att hårdvaran samutnyttjades dåligt. Denna lösning krävde onödigt hög energiförbrukning i form av ström till hårdvara samt ström till kylanläggning för datahall. Andra problem har varit krävande platsbehov och underhållsarbete.

Lösning

Genom att låta en fysisk server köra flera operativsystem samtidigt kan serverkraft fördelas mer optimalt mellan servrar. På det sättet har kunden fått bättre redundans och tillgänglighet har blivit avsevärt högre. Modern serverhårdvara är såpass kraftfull att det är möjligt att installera ett tjugotal servrar på en och samma fysiskt server. Med hjälp av mjukvara kan de virtuella maskinerna transparent förflyttas från en fysisk server till en annan under drift.

För att lösa det dåliga nyttjandet av tidigare systemlösning valde kunden tillsammans med Unibase att installera produkten VMWARE ESX 3.5 för att virtualisera sin centrala server miljö i datahallen. Dessutom införskaffades en gemensam SAN lagrings miljö.

För att säkerställa genomförande valde vi att först migrera utvecklings miljön virtuellt samt utvärdera detta innan vi gick vidare. Detta resulterade att vi virtualiserade även den skarpa miljön. Dessutom är allt nu uppgraderat till den senaste versionen VMWARE Vsphere 4.

Projektet genomfördes ihop med kunden under ca 1 års tid. Idag kör kunden ca 55st servers i den skarpa miljön fördelade på 4st fysiska servrar från HP.

Unibase är idag VMWare partner och har flera anställda som är certifierade enligt VMware Certified Professional, VMware VCP.

Resultat

Idag nyttjar kunden hårdvaran mycket bättre. Virtualiseringslagret tillser hela tiden att respektive Virtuell maskin får just de resurser de behöver. Hårdvaran läggs i en gemensam resurspool vilket leder till att hårdvaru lagret blir skalbart och inte dedikerat till ett visst system.

Genom virtualiseringen har kunden sparat mycket energi och utrymme vilket leder till lägre kostnader och sänkt miljöpåverkan.

Med hjälp av tillägget Vmotion kan man flytta virtuella serverar mellan olika fysiska servrar eller olika lagringsmedia under drift. Detta är optimalt för krävande driftmiljöer med stora krav på drifttillgänglighet.

En fysisk server kan enkelt tas ur poolen för underhåll i drift vilket medför att man inte behöver planera in detta underhåll på kvällar och helger längre.

Ett tillägg som håller på att implementeras hos kunden nu är möjligheten att med automatik stänga av fysiska serverar nattetid då inte alla dessa resurser behövs. Systemet flyttar automatiskt över de virtuella servrarna till minimalt antal fysiska serverar och resterande fysiska serverar stängs av för att sen med automatik starta upp vid lämplig tid på morgonen och återskapa normal konfiguration av virtuella servrar för bästa balans av systemet.

Ordlista:

VMWARE Ledande företag inom virtualisering
Vsphere 4 VMWARE senast produkt för virtualisering i servervirtualisering
Vmotion Flyttar virtuella maskiner mellan olika fysiska servers under drift
Storage vmotion Flyttar virtuella maskiner mellan olika fysiska lagringsmedia under drift
vCenter Converter Konverterar fysisk server till virtuell server under drift
DRS Dynamisk lastbalansering mellan olika fysiska servrar
SAN Gemensamt lagringsutrymme
HA Skapar redundans om en fysisk server går sönder.