Mattias Hermansson

Systemutvecklingsansvarig

+46 (0) 31-709 85 08
+46 (0) 70-559 05 38

mattias.hermansson[at]unibase.se

Kompetens

  • Projektledning
  • Databasdesign
  • .Net Windowsutveckling
  • .Net Webbutveckling
  • GIS / Kartutveckling