Behandling av personuppgifter när du söker jobb hos

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande person. Det innebär att många olika typer av uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, dina gjorda val och preferenser utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, t.ex. insamling, lagring, bearbetning, användning för olika ändamål, ändring eller förstöring av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi sparar ditt namn, email, telefonnummer och den CV-fil som du väljer att skicka in.

Så använder vi den insamlade informationen

Vi använder dina kontaktuppgifter och CV-fil enbart för Unibase personalrekrytering.

Lämnar vi ut dina uppgifter?

Nej, de sparas i vår databas och vår rekryterares jobbmejl.

Dina rättigheter

Du har olika rättigheter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Bland annat har du rätt att få information om när och hur dina personuppgifter behandlas, i vissa fall få dina personuppgifter rättade, raderade eller blockerade och i vissa fall få ut eller flytta dina personuppgifter (dataportabilitet) Läs mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats ( https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/ ).

Begära ut dina personuppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen, GDPR, (Artikel 15) har du rätt att få ut en kopia av alla personuppgifter som vi har om dig. För att få ut informationen måste du identifiera dig så att vi kan vara säkra på att vi ger informationen till rätt person.

För att få ut denna information var god kontakta support@Unibase.se

Begäran att radera din information

Enligt Dataskyddsförordningen, GDPR, (Artikel 15) har du i vissa fall rätt att få information som vi har om dig raderad. För att få informationen raderad måste du identifiera dig så att vi kan vara säkra på att vi raderar informationen för rätt person.Det enklaste sättet är att skicka en begäran till oss direkt här på webbplatsen. Vi skickar då en bekräftelse på din begäran om radering till din digitala brevlåda. För att kunna få uppgifterna skickade till dig digitalt behöver du ha en tjänst som gör att du kan ta emot digital post säkert från myndigheter. Det finns i dag fyra olika tjänster att välja på: Kivra, e-Boks, Digimail och Min myndighetspost. Om du inte redan har en digital brevlåda för att ta emot myndighetspost kan du registrera dig kostnadsfritt via webbplatsen Mina meddelanden.

Om du vill ta bort dina personuppgifter var god kontakta support@Unibase.se